Կանաչ էներգիա՝ կայուն ապագա

Եվրոպական Հանձնաժողովի և Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Կանաչ էներգիան հանուն «կանաչ» սոցիալ-տնտեսական զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 2015թ կատարված է ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների կարիքների գնահատումը:
Կարիքների գնահատումը իրականացվել է երեք փուլով: Կիրառվել են նախապես մշակված և համաձայնեցված մեթոդաբանություն և գնահատման բալային համապատասխան մեխանիզմներ:Կարիքների գնահատման արդյունքում ընտրվել են վեց համայնքներ, որտեղ իրականացվել են ՎԷՌ և ԷԱ տեխնոլոգիաների ցուցադրական ծրագրեր՝ ուղղված գյուղական բնակչության և գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների մեղմմանը և «կանաչ» եկամտի աղբյուրների խթանմանը:
Ծրագրի չափանիշներին համապատասխան ընտրված համայնքները և նախագծերը հետևյալ են՝