Կանաչ էներգիա՝ կայուն ապագա

 • Ի՞նչ է ջերմային պոմպը և ինչպե՞ս է այն գործում:
  Ջերմային պոմպը տեխնոլոգիական սարքավորում է. որը շրջակա միջավայրից «վերցնում է» ջերմային էներգիան և տալիս է ջեռուցման կամ տաք ջրամատակարարման համակարգին:
 • Արդյոք Հայաստանում գործու՞մ է շենքի էներգաարդյունավետությունը բնութագրող «կՎտժ/քառ.մ տարի» շինարարական նորմը, և ինչքա՞ն է այն կազմում:
  Ոչ, չի գործում։
 • Հայաստանի շուկայում կա՞ն արդյոք ջերմային պոմպեր:
  Այո
 • Ի՞նչ սարքով է չափվում արևային համակարգի միջոցով արտադրված էլեկտրաէներգիայի քանակը:
  Էլեկտրական էներգիայի հաշվիչների։
 • Ի՞նչ է նշանակում «կանաչ» շենքը:
  Շենք, որը ներկված է կանաչ գույնով /կատակ է/ էներգետիկ տեսանկյունից ինքնաբավ շենքերն են
 • Արդյո՞ք բուսական թափոններից պատրաստված բրիկետների այրումն ավելի քիչ ածխաթթու գազ է արտանետում, փայտի կամ էլեկտրաէներգիայի օգտագործման համեմատությամբ:
  Ոչ
 • Քանի՞ տարին հետո արևային ջրատաքացուցիչ համակարգը կպահանջի վերանորոգման աշխատանքներ:
  Ճիշտ շահագործման դեպքում 3 տարի անց
 • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգում «բնական» շրջապտույտը արդյոք ավելի նպատակահարմար չէ՞ ստիպողական շրջապտույտից:
  Ոչ
 • Արդյո՞ք հակասառեցնող աշխատանքային հեղուկով աշխատող համակարգը կարելի է գործարկել ամբողջ տարվա ընթացքում:
  Այո
 • Ի՞նչ գումարային սահմաններում է ֆոտովոլտային մարտկոցը, այն ինչքա՞ն էներգիա կարող է արտադրել համապատասխանաբար:
  1կՎտ-ը մոտ 500,000 դրամ, տարեկան արտադրում է 1400-2100 կՎտժ
 • Ի՞նչ գումարային սահմաններում է ջրատաքացուցիչ մարտկոցը, համակարգը, այդ թվում վակուումային կոլբաներով համակարգերը:
  Սկսած 150,000 դրամից
 • Ամպամած ժամանակ արևային տեխնոլոգիաները որևէ ձևով աշխատու՞մ են, թե ոչ:
  Ոչ